Hands-on!

Heeft u te maken met debiteurenbeheer, incasso, het innemen van leaseobjecten, juridische vraagstukken of procesvoering? Bij VD&P juristen kunt u met alle vragen op deze gebieden terecht. Wij zijn een jong en dynamisch juristenkantoor en incassobureau in het mooie Overijssel met korte communicatielijnen en oog voor de instandhouding van uw relaties. Wij staan voor deskundigheid, efficiency en betrokkenheid en helpen u graag verder!

Mijn vordering betalen

Ik wil graag mijn vordering betalen.21 oktober 2022

In Memoriam: Harry van Dalfsen


We zijn geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden van onze oprichter, voormalig CEO en inspirator Harry van Dalfsen. Lees meer »
12 oktober 2022

Wetsvoorstel geeft rechter bevoegdheid een betalingsregeling op te leggen


De Raad voor de rechtspraak heeft aangegeven positief te zijn over een wetsvoorstel, waardoor de Rechtbank de bevoegdheid krijgt om in een gerechtelijke procedure een betalingsregeling op te leggen. Die mogelijkheid is er nu nog niet, aangezien de schuldeiser nu gewoon betaling van zijn vordering ineens kan verlangen. De Rechtbank is met de nieuwe wet beter in staat om maatwerk te leveren.

Lees meer »