Werkwijze


Werkwijze

Wij voeren een incassoprocedure volgens een vaste werkwijze uit. De volgende stappen komen hierin voor:

  • Opstarten incassoprocedure
  • Sommatie
  • Tweede sommatie
  • Aanzegging gerechtelijke procedure
  • Gerechtelijke procedure of faillissement aanvragen

Bekijk ook ons uitgebreide werkwijze voor een incassoprocedure en onze workflow.