Bemiddelen


"Een telefonisch eerste advies is altijd vrijblijvend."

Bemiddelen

Heeft u een conflict met iemand? Dan is de relatie vaak verstoord en is het vertrouwen geschaad. U komt er samen niet meer uit en de situatie dreigt te escaleren. In zo’n geval kan het nodig zijn om te kiezen voor een bemiddelaar.

Onze juristen bemiddelen en helpen bij het vinden van een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Daarbij proberen we altijd om een gerechtelijke procedure te voorkomen.