Er is een procedure tegen u gestart


"Een telefonisch eerste advies is altijd vrijblijvend."

Er is een procedure tegen u gestart

Heeft u zelf een dagvaarding ontvangen of wordt u op een andere manier bij een procedure betrokken? Onze juristen kunnen u advies geven, zodat uw belangen optimaal behartigd worden.

Wij raden u aan om dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze juristen, zodat er geen termijnen verlopen. Een van onze juristen zal voor u de zaak beoordelen en die, waar mogelijk en met uw goedvinden, direct oplossen (schikken) met uw wederpartij.