Executie vonnis


Executie vonnis

Nadat uw vordering is toegewezen door de rechter, ontvangen wij voor u een vonnis. Om het vonnis te laten executeren, sturen wij dit naar een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder bezorgt dit vonnis persoonlijk bij uw tegenpartij en zo nodig en mogelijk legt hij direct beslag op diens vermogen.

Mogelijkheden beslagleggen
Na het executie van een vonnis bij het UWV nagevraagd te worden of uw tegenpartij een uitkering ontvangt of een dienstbetrekking heeft. Ook kunnen we in het Kadaster controleren of uw tegenpartij een onroerende zaak bezit, of bij het RDW in het geval van een voertuig. Vervolgens kunnen we, zo mogelijk, beslagleggen op het loon, de uitkering, de woning of de auto van uw wederpartij. Ook kunnen we beslagleggen onder de Belastingdienst of een derde die geld verschuldigd is aan uw tegenpartij.

Betalingsregeling
In sommige gevallen sluiten wij of de deurwaarder een betalingsregeling, als blijkt dat de gehele vordering niet ineens betaald kan worden. U houdt bij ons uw eigen jurist als contactpersoon. Hij of zij blijft de zaak voor u volgen en geeft instructies aan de gerechtsdeurwaarder.