Klachtenregeling


Historie

Indien u ontevreden bent over VD&P juristen in welke vorm dan ook, volgen wij een officiële klachtenprocedure. Wilt u een klacht indienen? Raadpleeg dan onze klachtenregeling.